O testu

Povišeni PSA je pokazatelj bolesnog stanja prostate, ali nije nužno i indikator samog raka prostate. Uz povećani PSA i druge faktore rizika, urolog obično savetuje biopsiju.1

Biopsija je relativno nepouzdana metoda, jer se dijagnosticiraju samo uzorci uzeti iz tkiva. Postoji verovatnoća od 30% 1,2,3 da kada se uzme 6 različitih uzoraka rak ostane neotkriven.

MDxHealth je razvio SelectMDx test urina zasnovan na dva biosenzora agresivnog raka prostate da bi utvrdio rizik od karcinoma i da li bi bilo korisno izvršiti biopsiju.4Kako radi SelectMDx test?

SelectMDk test je jednostavan, neinvazivni test koji traži prisustvo dva informacijska biomarkera prostate u uzorku urina: mRNA (HOXC6 i DLX1). U kombinaciji sa drugim faktorima kliničkog rizika poput PSA vrednosti, veličine prostate, starosti i porodične anamneze, SelectMDx pruža dve procene verovatnoće sa velikom pouzdanošću: verovatnoću da je rak prisutan na biopsiji i verovatnoću da je rak agresivan.

Za pacijenta to znači, na osnovu SelectMDk testa:

- brže se fokusira na najprikladniju dijagnostiku,
- saznaje izračunati rizik za prisustvo agresivnog raka prostate
- rana dijagnoza i biopsija korisni su kod visoko rizičnih pacijenata, a pacijenti sa niskim rizikom mogu bez problema da se odreknu nepotrebnih procedura i nastave sa rutinskim nadzorom i pregledima.


SelectMDk identifikuje pacijente sa visokim rizikom od tumora od3,6


  • 99,6% negativne prediktivne vrednosti (NPV) za GS ≥ 8 tumora prostate
  • 98% negativne prediktivne vrednosti (NPV) za GS ≥ 7 tumora prostate
  • površina ispod krivulje (AUC) 0,87 (95% CI 0,85-0,90)


SelectMDx u postupku dijagnosticiranja raka prostate

*Odluka o daljnjoj dijagnozi temelji se na kliničkoj procjeni zajedno s rezultatom Select MDx i željama pacijenta.


Test SelectMDx eliminiše poznate dileme u dijagnozi raka prostate:

Otprilike 50% novo dijagnostikovanih tumora je razreda 1 (cT1)7, a oko 70% tumora dostiže Gleason-ov broj ≤68. Ovi tumori verovatno ne bi imali koristi od ranog otkrivanja i lečenja. SelectMDx identifikuje pacijente visokog rizika za prisustvo klinički relevantnog tumora koji bi imali koristi od ranog otkrivanja i lečenja.
Između 65-75% prvih biopsija i 10-35% ostalih biopsija su negativni rezultati.10,11 Strah od neotkrivenog tumora često dovodi urologa da ponovi biopsiju, pa zahteva dalju dijagnostiku. SelectMDx pomaže u identifikaciji pacijenata kojima ne treba biopsija i za koje bi bilo korisnije da redovno prate stanje kod svog urologa. 98% NPV štedi dalju dijagnozu za pacijente sa niskim rizikom. NPV (negativna prediktivna vrednost) znači da kada je pacijentov test negativan, sa 98% pouzdanošću, neće biti raka Gradusa ≥2 (prema Gleason-ovom indeksu ≥ 7) i biopsija se može sigurno izostaviti.4
Biopsija je stresna za pacijenta i može izazvati anksioznost. To je invazivni postupak sa mogućim komplikacijama kao što su rektalno krvarenje, krv u urinu, infekcije. Čak 30% prvih biopsija je lažno negativno, a kod 15% pacijenti će imati komplikacije i otprilike 3% će biti hospitalizovano. 10,11,12 Biopsiju često prati bol koji je ponekad prisutan duže vreme. SelectMDx može da spreči nepotrebne biopsije. Takođe smanjuje broj drugih ispitivanja potrebnih za dijagnostikovanje raka prostate i s tim povezanih troškova (npr. MR prostate).14,15.
1) Crawford et al.; J Pros Canc. 2017.
2) Trock et al.; BJU Int. 2012.
3) Serefoglu et al.; CUAJ 2013.
4) Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.
5) Based on data published in the article Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.
6) Schröder F, et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med. 2009.
7) Barry MJ. Clinical practice. Prostate-specific-antigen testing for early diagnosis of prostate cancer. New England Journal of Medicine 2001.
8) Jalloh M, et al. Racial variation in prostate cancer upgrading and upstaging among men with low-risk clinical characteristics. Eur Urol. 2015.
9) Punnen S, et al. The epidemiology of high-risk prostate cancer. Curr Opin Urol. 2013.
10) Hendriks RJ et al. Prostate Cancer Prostatic Dis 2016.
11) Heidenreich A et al. Eur Urol 2008.
12) Gershman et al.; Eur Uro 2016.
13) Hapern et al.; J Urol. 2017.
14) Dijkstra et al; BJU Int. 2017.
15) Govers et al.; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018.